HIRDETMÉNY

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület a békéltető testületi tagok kijelölések szabályairól szóló 2015/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségének megfelelően ezúton hívja fel a Testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi szervezetek figyelmét arra, hogy a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül – tag pótlása érdekében - jelöljék ki a Testületbe általuk javasolt 1fő jogász szakképzettséggel rendelkező személyt.
A fogyasztóvédelmi szervezetek javaslataikat – a fent hivatkozott kormányrendelet 4.§-ában foglaltak figyelembevételével - a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnökének kell megküldeni (dr. Horváth Zsuzsanna 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.).